top of page

NEW PRODUCT SHARING FASTRACK™ WATERBORNE ROAD MARKING

Pada 28 Jun 2022, E22 menjemput agensi/syarikat: LLM KPKT, LLM PWS, JCCD, TETO, SAFWA, AMONA, QULS, PKK, CIDB, CHAQURA, PS dan NADI UNGGUL untuk perkongsian ilmu berkenaan teknologi penandaan jalan (road marking) yang diguna pakai oleh E22. Dengan perkongsian ilmu ini dapat membantu agensi dan syarikat untuk menambah baik lagi kualiti penandaan jalan.

bottom of page